iMunis eDeska

Újezd u Brna

Úřední deska – Stav k 19. 1. 2019 09:11:29

Nalezeno 37 záznamů.Poslední změna: 16.1.2019 14:26:19

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 608/2019/UUB/MHü Oznámení KÚ JMK 16.1.2019 18.2.2019 16.1.2019 dokument PDF (461 kB)
Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na akci "II/418 Újezd u Brna - Otnice" 548/2019/UUB/MHü Rozhodnutí MÚ Šlapanice 15.1.2019 31.1.2019 15.1.2019 dokument PDF (574 kB)
Záměr města uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města 549/2019/UUB/MHü Záměr města Újezd u Město Újezd u Brna 15.1.2019 31.1.2019 15.1.2019 dokument PDF (97 kB)
Záměr města uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Újezd u Brna 550/2019/UUB/MHü Záměr města Újezd u Město Újezd u Brna 15.1.2019 31.1.2019 15.1.2019 dokument PDF (123 kB)
Záměr města Újezd u Brna pronajmout pozemek ve vlastnictví města 551/2019/UUB/MHü Záměr města Újezd u Město Újezd u Brna 15.1.2019 31.1.2019 15.1.2019 dokument PDF (109 kB)
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2018 1/2018/MHü Obec. záv. vyhl./nař. Město Újezd u Brna 11.1.2019 27.1.2019 11.1.2019 dokument PDF (386 kB)
Záměr města Újezd u Brna pronajmout pozemek ve vlastnictví města Újezd u Brna 331/2019/UUB/MHü Záměr města Újezd u Město Újezd u Brna 10.1.2019 28.1.2019 10.1.2019 dokument PDF (98 kB)
Rozpočet na rok 2019 1/2019/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 7.1.2019 31.1.2020 7.1.2019 dokument PDF (269 kB)
Rozpočtové opatření č. 11 11/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 12.12.2018 31.1.2019 12.12.2018 dokument PDF (475 kB)
Rozpočtové opatření č. 10 10/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 7.11.2018 31.1.2019 7.11.2018 dokument PDF (60 kB)
Rozpočtové opatření č. 9 9/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 15.10.2018 31.1.2019 15.10.2018 dokument PDF (69 kB)
Rozpočtové opatření č. 8 8/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 15.10.2018 31.1.2019 15.10.2018 dokument PDF (65 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu 4962/2018/UUB/Jar Nabídka pozemků k pr Státní pozemkový úřa 3.10.2018 5.2.2019 3.10.2018 obrázek JPG (1,6 MB)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Nadační fond ZŠ 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 11.9.2018 31.12.2021 11.9.2018 dokument PDF (149 kB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 4468/2018/UUB(MHü seznam nedostatečně Úřad pro zastupování 6.9.2018 31.12.2023 6.9.2018 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 7 7/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 3.8.2018 31.1.2019 3.8.2018 2 dokumenty
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové finanční dotace pro rok 2018-SK Újezd u Brna a TJ Sokol Újezd u Brna 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 2.8.2018 31.12.2021 2.8.2018 2 dokumenty
Smlova o poskytnutí účelové finanční dotace Římskokatolická farnost - oprava omítek 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 25.7.2018 31.12.2021 25.7.2018 dokument PDF (288 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace Římkokatolické farnosti - oprava krovu 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 25.7.2018 31.12.2021 25.7.2018 dokument PDF (302 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 3.7.2018 31.12.2021 3.7.2018 dokument PDF (238 kB)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 3.7.2018 31.12.2021 3.7.2018 dokument PDF (108 kB)
Rozpočtové opatření č. 6 6/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 29.6.2018 31.1.2019 29.6.2018 dokument PDF (536 kB)
Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 4/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 9.5.2018 31.1.2019 9.5.2018 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 3 + Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 2018/3/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 13.4.2018 31.12.2021 13.4.2018 5 dokumentů
Rozpočtové opatření č. 2 2018/2/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 23.2.2018 31.1.2019 23.2.2018 dokument PDF (45 kB)
Rozpočtové opatření č. 1 2018/1/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 23.2.2018 31.1.2019 23.2.2018 dokument PDF (44 kB)
Rozpočet na rok 2018 3/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 17.1.2018 31.1.2019 17.1.2018 dokument PDF (231 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 2/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 17.1.2018 17.1.2022 17.1.2018 dokument PDF (132 kB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 5124/2017/UUB/MHü Dokumenty Úřad pro zastupování 14.9.2017 31.12.2023 14.9.2017 2 dokumenty
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 1264/2017/UUB/MHü Oznámení Úřad pro zastupování 24.2.2017 31.12.2023 24.2.2017 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Újezd u Brna JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - SK kopaná Újezd u Brna JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Římskokatolická farnost JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 dokument PDF (286 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Nadační fond ZŠ JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Farní sbor CČE JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 dokument PDF (297 kB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizace 4223/2016/UUB/NYK Informace Úřad pro zastupování 13.9.2016 31.12.2023 13.9.2016 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace-Římskokatolická farnost 1389/2016/UUB/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 1.4.2016 1.4.2019 1.4.2016 dokument PDF (298 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.