iMunis eDeska

Újezd u Brna

Úřední deska – Stav k 19. 2. 2020 07:47:02

Nalezeno 34 záznamů.Poslední změna: 18.2.2020 11:32:17

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizace 4223/2016/UUB/NYK Informace Úřad pro zastupování 13.9.2016 31.12.2023 13.9.2016 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Farní sbor CČE JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 dokument PDF (297 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Nadační fond ZŠ JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Římskokatolická farnost JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 dokument PDF (286 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - SK kopaná Újezd u Brna JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Újezd u Brna JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 22.2.2017 31.12.2020 22.2.2017 2 dokumenty
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 1264/2017/UUB/MHü Oznámení Úřad pro zastupování 24.2.2017 31.12.2023 24.2.2017 2 dokumenty
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 5124/2017/UUB/MHü Dokumenty Úřad pro zastupování 14.9.2017 31.12.2023 14.9.2017 2 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 2/2018/JAR Rozpočet Město Újezd u Brna 17.1.2018 17.1.2022 17.1.2018 dokument PDF (132 kB)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 3.7.2018 31.12.2021 3.7.2018 dokument PDF (108 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 3.7.2018 31.12.2021 3.7.2018 dokument PDF (238 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace Římkokatolické farnosti - oprava krovu 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 25.7.2018 31.12.2021 25.7.2018 dokument PDF (302 kB)
Smlova o poskytnutí účelové finanční dotace Římskokatolická farnost - oprava omítek 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 25.7.2018 31.12.2021 25.7.2018 dokument PDF (288 kB)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové finanční dotace pro rok 2018-SK Újezd u Brna a TJ Sokol Újezd u Brna 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 2.8.2018 31.12.2021 2.8.2018 2 dokumenty
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Nadační fond ZŠ 2018/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 11.9.2018 31.12.2021 11.9.2018 dokument PDF (149 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - TJ SOKOL 2/2019/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 31.1.2019 31.12.2022 31.1.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Nadační fond ZŠ 3/2019/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 31.1.2019 31.12.2022 31.1.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Nadační fond JAMIRO 4/2019/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 31.1.2019 31.12.2022 31.1.2019 dokument PDF (1,2 MB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - SK Újezd u Brna 5/2019/JAR Smlouva o poskyt.dotace Město Újezd u Brna 31.1.2019 31.12.2022 31.1.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb. 1673/2019/UUB/Jar seznam nedostatečně Úřad pro zastupování 5.3.2019 31.12.2023 5.3.2019 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - Římskokatolická farnost,Vinaři 3793/2019/UUB/Jar Veřejnoprávní smlouvy Město Újezd u Brna 10.6.2019 31.12.2022 10.6.2019 2 dokumenty
Závěrečný účet města Újezd u Brna za rok 2018 4292/2019/UUB/Jar Závěrečný účet města Město Újezd u Brna 3.7.2019 31.7.2020 3.7.2019 13 dokumentů
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 5090/2019/UUB/MCh seznam nedostatečně Úřad pro zastupování 18.9.2019 1.1.2024 18.9.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy 7027/2019/UUB/MCh Veřejná vyhláška Min.zemědělství 11.12.2019 31.12.2022 11.12.2019 2 dokumenty
Rozpočet na rok 2020 7351/2019/UUB/Jar Rozp. a hosp. obce Město Újezd u Brna 30.12.2019 31.1.2021 30.12.2019 dokument PDF (276 kB)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města-Vinaři-Dodatek č.1 7354/2019/UUB/Jar Veřejnoprávní smlouvy Město Újezd u Brna 30.12.2019 31.12.2022 30.12.2019 dokument PDF (111 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení 732/2020/UUB/NYK Veřejná vyhláška MÚ Šlapanice 6.2.2020 24.2.2020 6.2.2020 dokument PDF (689 kB)
Záměr Města Újezd u Brna pronajmout pozemek ve vlastnictví Města Újezd u Brna 883/2020/UUB/MCh Záměr města Újezd u Město Újezd u Brna 12.2.2020 27.2.2020 12.2.2020 dokument PDF (157 kB)
Záměr Města Újezd u Brna pronajmout pozemek ve vlastnictví Města Újezd u Brna 884/2020/UUB/MCh Záměr města Újezd u Město Újezd u Brna 12.2.2020 27.2.2020 12.2.2020 dokument PDF (137 kB)
Záměr Města Újezd u Brna pronajmout pozemek ve vlastnictví Města Újezd u Brna 885/2020/UUB/MCh Záměr města Újezd u Město Újezd u Brna 12.2.2020 27.2.2020 12.2.2020 dokument PDF (140 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 957/2020/UUB/NYK Obec. záv. vyhl./nař. Město Újezd u Brna 14.2.2020 2.3.2020 14.2.2020 dokument PDF (217 kB)
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2020 958/2020/UUB/NYK Obec. záv. vyhl./nař. Město Újezd u Brna 14.2.2020 2.3.2020 14.2.2020 dokument PDF (354 kB)
Veřejná vyhláška: Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 989/2020/UUB/NYK Veřejná vyhláška MÚ Šlapanice 18.2.2020 5.3.2020 18.2.2020 dokument PDF (1,8 MB)
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 990/2020/UUB/NYK Veřejná vyhláška MÚ Šlapanice 18.2.2020 5.3.2020 18.2.2020 dokument PDF (1,3 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.