iMunis eDeska

Újezd u Brna

Úřední deska – Detail

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizace

Značka: 4223/2016/UUB/NYK Zveřejněno od: 13.9.2016 13:36:40 Zveřejnit do: 31.12.2023 13:36:40 Typ: Informace Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: archiv

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 13.9.2016
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Újezd u Brna

Vyvěšeno od: 13.9.2016
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.9.2016 13:36:40
Do: 31.12.2023 13:36:40

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.