iMunis eDeska

Újezd u Brna

Úřední deska – Detail

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: 1264/2017/UUB/MHü Zveřejněno od: 24.2.2017 12:58:17 Zveřejnit do: 31.12.2023 12:58:17 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: archiv

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 24.2.2017
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Újezd u Brna

Vyvěšeno od: 24.2.2017
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 24.2.2017 12:58:17
Do: 31.12.2023 12:58:17

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.