iMunis eDeska

Újezd u Brna

Úřední deska – Detail

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN

Značka: 5124/2017/UUB/MHü Zveřejněno od: 14.9.2017 11:34:31 Zveřejnit do: 31.12.2023 11:34:31 Typ: Dokumenty Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: archiv

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 14.9.2017
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Újezd u Brna

Vyvěšeno od: 14.9.2017
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 14.9.2017 11:34:31
Do: 31.12.2023 11:34:31

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.