iMunis eDeska

Újezd u Brna

Úřední deska – Detail

Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb.

Značka: 1673/2019/UUB/Jar Zveřejněno od: 5.3.2019 12:31:47 Zveřejnit do: 31.12.2023 12:31:47 Typ: seznam nedostatečně určených osob z katastru nemovitostí Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: archiv

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 5.3.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Újezd u Brna

Vyvěšeno od: 5.3.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.3.2019 12:31:47
Do: 31.12.2023 12:31:47

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.