iMunis eDeska

Újezd u Brna

Úřední deska – Detail

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: 5090/2019/UUB/MCh Zveřejněno od: 18.9.2019 14:25:29 Zveřejnit do: 1.1.2024 14:25:29 Typ: seznam nedostatečně určených osob z katastru nemovitostí Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: archiv

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 18.9.2019
Vyvěšeno do: 1.1.2024

Úřední deska – Újezd u Brna

Vyvěšeno od: 18.9.2019
Má být vyvěšeno do: 1.1.2024

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 18.9.2019 14:25:29
Do: 1.1.2024 14:25:29

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.